Formularul 088- ANAF

Din 1 februarie, firmele trebuie sa completeze o declaratie in plus, pentru a obtine codul de TVA. Formularul electronic al noii declaratii, publicat de ANAF

O noua declaratie a intrat in circuitul fiscal de la 1 februarie, iar aceasta trebuie utilizata de catre firmele care solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Conform legislatiei in vigoare, declaratia se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de ANAF. Avand in vedere acest lucru, Fiscul a publicat recent pe pagina sa de internet formularul electronic al noii declaratii.

Prin Ordinul ANAF nr. 112/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2015, a fost aprobat un nou formular fiscal, care trebuie utilizat de catre contribuabili din 1 februarie 2015.

Mai exact, din aceasta luna, firmele care solicita inregistrarea in scopuri de TVA trebuie sa completeze si formularul 088 – Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA. (consultati fisierul atasat).

Conform recentului ordin, formularul 088 se completeaza cu ajutorul programului informatic de asistenta pus la dispozitie de ANAF si care poate fi descarcat de pe site-ul autoritatii. Astfel, Fiscul a publicat vineri pe pagina sa de internet formularul electronic al declaratiei 088.

Ce informatii trebuie completate in formularul 088?

Declaratia 088 pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA cuprinde in prima parte campuri ce trebuie completate cu datele de identificare ale firmelor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA (denumire, cod de identificare fiscala, domiciliul fiscal, date privind persoana care depune declaratia, date privind asociatii/administratorii).

De asemenea, prin aceasta declaratie contribuabilii trebuie sa raspunda la 18 intrebari sub forma de chestionar privind mai multe situatii posibile, pe baza carora va putea fi evaluata intentia si capacitatea lor de a desfasura activitati economice. Printre aceste intrebari se numara:

Spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietate sau inchiriat?

Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?

Detineti spatii cu destinatia de sedii secundare declarate?

Exista asociati/administratori care au detinut/detin calitatea de asociat si/sau administrator la alte societati lichidate, insolvente, in inactivitate temporara?

Exista asociati si/sau administratori care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor ori exista societati, la care acestia detin calitatea de asociati/administratori, care au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor?

Exista deschis/deschise in tara/strainatate cont/conturi bancare in numele persoanei impozabile?

Numarul contracte individuale de munca incheiate pentru realizarea obiectului de activitate;

Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice si ce ocupatii au avut in ultimele 12 luni anterioare celei in care se depune declaratia?

La cate societati detin sau au detinut calitatea de asociat, in ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaratii, administratorii si asociatii persoanei impozabile?

Cine trebuie sa depuna noua declaratie?

Conform dispozitiilor care se aplica din 1 februarie, formularul 088 trebuie depus la organele fiscale competente, impreuna cu formularul 098, de catre firmele care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, adica cele care:

-declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire, cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;

-declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Atentie! Cele doua formulare trebuie depuse in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

In plus, formularul 088 se completeaza si se depune, odata cu formularul 010 - Declaratie de mentiuni sau cu formularul 099 – Cerere de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, de catre firmele care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 alin. (1) lit. b) si c) sau alin. (9^1) din Codul fiscal, adica cele:

-care in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire, trebuie sa solicite inregistrarea in termen de zece zile de la sfarsitul lunii in care au atins sau au depasit acest plafon;

-a caror cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

-carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

De asemenea, in actul normativ care a intrat in vigoare in 1 februarie 2015 se mentioneaza ca formularul 088 se completeaza si se depune de catre firmele care sunt inregistrate in scopuri de TVA, la solicitarea organelor fiscale competente, in situatii precum:

-schimbarea sediului social;

-schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 112/2015, identificarea persoanelor impozabile, societati comerciale carora li se solicita completarea si depunerea formularului 088, se face lunar, de catre organul fiscal competent, pe baza informatiilor furnizate de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in baza protocolului de colaborare.

Introducerea formularului 088 in circuitul fiscal vine ca urmare a modificarii recente a Codului fiscal, prin OUG nr. 80/2014. Acest act normativ stabileste ca Fiscul va anula inregistrarea in scopuri de TVA daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.