FISA POSTULUI DIRECTOR HOTEL

FISA POSTULUI

v Denumirea: - DIRECTOR HOTEL

v Compartimentul de munca: - HOTEL „PERLA OLTULUI”

v Numar persoane / post: - 1

v Rolul:

Ø Este raspunzator de organizarea, conducerea si functionarea hotelului, obtinerea de rezultate pozitive din punct de vedere economic, calitativ si cantitativ;

v Formare profesionala:

Ø Absolvent de liceu + scoala postliceala de specialitate;

Ø Formare manageriala specifica;

Ø Brevet de manager;

v Experienta profesionala:

Ø Minim zece ani in domeniul hotelier;

v Capacitate profesionala:

Ø Cunostinte manageriale si de marketing;

Ø Tehnologie hoteliera;

Ø Cunostinte in tehnici de comunicare interumana si psihologia clientului;

Ø Tehnici de cumparare si vanzare;

Ø Cunostinte de legislatie specifica domeniului hotelier;

Ø Cunoasterea si respectarea criteriilor minime obligatorii privind clasificarea pe stele si functionarea in baremul respectiv a hotelurilor si motelurilor;

Ø Gestionarea resurselor umane;

Ø Cunostinte economice, de contabilitate si gestiune;

Ø Cunoasterea perfecta a activitatilor zilnice care se desfasoara intr-un hotel;

Ø Minim o limba straina de circulatie internationala;

Calitati personale:

· Bun organizator cu rezistenta mare la efort intelectual si stres;

· Autocontrol, stapanire de sine, prezenta fizica si intelectuala placuta;

· Spirit de observatie; initiativa si spirit comercial;

· Simt si spirit gospodaresc; imaginatie si creativitate

· Onest, cu un bun simt dezvoltat; intuitivitate, spontaneitate, riguros;

· Responsabilitate si capacitate de autoanaliza;

· Cordialitate, franchete, realism si sinceritate.

Responsabilitati:

· Raspunde material in fata conducerii societatii de starea tehnica, functionarea si integritatea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

· Este direct raspunzator pentru organizarea, conducerea, buna functionare si intreaga activitate desfasurata in cadrul Hotelului si a sectoarelor auxiliare;

· Verifica starea fizica si functionala a instalatiilor, mijloacelor fixe, mobilierului si obiectelor de inventar si inainteaza conducerii propuneri de remediere sau inlocuire pentru cele defecte cat si pentru recuperarea pagubelor de la cei vinovati, in caz de deteriorare sau degradare cu rea credinta a cestora;

· Studiaza piata, defineste serviciile si clientela, analizeaza costurile si stabileste preturile;

· Selectioneaza agentiile de turism colaboratoare, mentine permanent legatura cu acestea in scopul dezvoltarii relatiilor, negociaza preturile pentru serviciile solicitate avantajoase si reale pentru ambele parti, stabileste facilitati sau bonusuri pentru partenerii fideli;

· Dirijeaza activitatea din hotel si sectoarele de activitate auxiliare (oficiul de rezervare, spalatorie, centrala termica);

· Organizeaza periodic instructaje de prelucrare a legislatiei comerciale, privind protectia consumatorului, normele de igiena hoteliera, protectia muncii si PSI, verifica gradul de insusire a materialului prezentat, urmareste permanent respectarea si aplicarea acestora de catre fiecare angajat in cursul activitatilor zilnice si raspunde personal in fata organelor de control pentru deficientele sau neregulile constatate de acestea;

· Controleaza in permanenta calitatea serviciilor; controleaza si deleaga competente privind intretinerea curateniei si functionarea utilajelor si echipamentelor;

· Repartizeaza personalul de serviciu din hotel (cameriste) pe etaje si camere, preda in subgestiune inventarul din camere si holurile etajului, prelucreaza cu acestea programul de lucru, operatiunile si ordinea (succesiunea) de executare a acestora, sarcinile profesionale pe care le au de executat si se asigura ca acestea au inteles perfect cele comunicate;

· Urmareste permanent colaborarea si corelarea perfecta cu restaurantul pentru calitatea serviciilor de masa sau alte servicii comune oferite grupurilor sau turistilor individuali;

· Impreuna cu Oficiul de rezervare, Directorul de Restaurant, Bucatarul gestionar si Seful de sala stabilesc meniul pentru mese festive, grupuri organizate sau actiuni contractate, inscriindu-se in baremul sortimental si cantitativ – valoric comandat si in programul de derulare al serviciilor planificate de solicitant, stabilesc modalitatea de incasare a contravalorii serviciilor (acont, rest de plata, instrumentul de plata, termene de incasare etc), intocmesc programul actiunii, repartizeaza serviciile pe sectii si personal de servire, fac instruirea personalului, urmaresc aprovizionarea celor necesare si derularea programului in amanuntime;

· Elaboreaza reguli minimale (standard) privind efectuarea serviciilor in sectorul hotelier;

· Studiaza in permanenta incadrarea in normele de consum stabilite de conducere, ia masuri de reducere si eliminare a consumurilor nejustificate, cat si de mentinere a stocurilor din depozit in limitele stabilite la produsele si materialele pentru curatenie si consum zilnic din hotel;

· Verifica periodic si raspunde pentru incadrarea in consumurile stabilite de conducere pentru activitatea din spalatorie (detergenti, inalbitori, dezinfectanti, apret etc.) justifica toate consumurile efectuate in functie de cantitatea de lenjerie spalata;

· Verifica zilnic corelarea dintre cantitatile de lenjerie murdara predata la spalatorie si efectivul turistilor plecati din hotel in scopul depistarii si eliminarii eventualelor nereguli;

 

· Verifica produsele de curatenie si materialele solicitate in notele de comanda pentru aprovizionat, face justificarea cantitatilor solicitate, confrunta cantitatile solicitate cu stocurile din depozit, centralizeaza notele de comanda si depune necesarul semnat la Departamentul Comercial in vederea aprovizionarii;

· Organizeaza serviciile din hotel, receptie, oficiul de rezervare, spalatorie, servicii de hol receptie, servicii de etaj si de camere, servicii de paza si alte servicii auxiliare pe baza de grafice, intocmeste foile colective de prezenta (pontajele) in baza condicilor de prezenta, certifica exactitatea si responsabilitatea proprie prin semnatura si le depune la Departamentul Resurse Umane;

· Urmareste in permanenta gradul de ocupare a spatiilor de cazare, repartizarea corecta a turistilor in spatiile libere conform diagramei stabilite si inregistrarea corecta a cazarii zilnice in evidenta gestionara a hotelului si motelului;

· Verifica modul de asigurare a valorilor lasate de turisti in pastrare la receptie;

· Verifica si aproba situatia centralizata a camerelor ocupate din Hotel

· a sumelor incasate pentru serviciile de cazare si alte servicii turistice, verifica corectitudinea intocmirii si daca corespund cu realitatea, urmareste depunerea incasarilor la casierie si a actelor de evidenta gestionara la Departamentul Contabilitate;

· Urmareste respectarea Regulamentului de Ordine Interioara de catre personalul din subordine;

· Face propuneri conducerii pentru recrutarea de personal, participa la interviuri si testarea profesionala a acestora in vederea angajarii pe posturile disponibile;

· Are obligatia de a supraveghea in permanenta starea de curatenie si igiena din hotel, starea de sanatate a personalului din subordine, folosirea obligatorie a echipamentului de protectie si lucru; carnetele de sanatate vizate la zi, neintersectarea fluxurilor tehnologice salubre si insalubre in cadrul activitatii de curatenie din spatiile de cazare, cunoastere si respectarea legislatiei in vigoare privind protejarea turistilor impotriva contaminarilor de orice fel si evitarea riscurilor imbolnavirii acestora;

· Efectueaza analize si elaboreaza rapoarte asupra activitatii din subordine, transmite informatii pe linie ierarhica si propune politica hotelului. Toate acestea (inclusiv sesizarile) se fac numai in scris si vor fi inaintate conducerii societarii prin secretariat cu numar de inregistrare;

· Verifica si semneaza toate documentele de gestiune inainte de a fi predate departamentului Financiar – Contabilitate, raspunde in fata Directorului economic, conducerii sau a organelor de control pentru corectitudinea intocmirii acestora;

· Se incadreaza in bugetul aprobat, efectueaza analize si elaboreaza rapoarte asupra activitatilor din subordine, transmite informatii pe linie ierarhica, defineste politica pe care o va urma hotelul;

· Ia masuri pentru respectarea legislatiei comerciale, sanitare, de protectie a muncii, P.S.I

Pozitia in organigrama:

Ø Este subordonat Directorului General si are in subordine, intregul personal din hotel, receptie, oficiu de rezervare, spalatorie, personal de serviciu holuri, paza;

Relatii:

Ø Colaboreaza cu Directorul de restaurant, Sefii de sala sau alte functii echivalente;

2. De colaborare – cu sefii tuturor departamentelor;

3. De reprezentare – reprezinta hotelul in relatii cu clientii, furnizorii si

organele de inspectie si control;