Atributii si responsabilitati

aug 23, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 3802/2013 Ședința publică de la 7 noiembrie 2013 Asupra recursurilor de față; Din examinarea ... [Mai mult]
mai 16, 2018
FISA POSTULUI v Denumirea: - DIRECTOR HOTEL v Compartimentul de munca: - HOTEL „PERLA OLTULUI” v Numar persoane / post: ... [Mai mult]
 
mai 16, 2018
Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: ................ 2. Denumirea postului: Director Executiv [Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa ... [Mai mult]
mai 16, 2018
  Cod C.O.R. 121011 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza ... [Mai mult]
 
feb 2, 2018
Contrar unor opinii doctrinare[1], consider că administratorul societăţii cu răspundere limitată poate cumula în mod valabil funcţiile de administrator şi salariat în cadrul aceleiaşi societăţi[2]. Fără a discuta ... [Mai mult]
feb 21, 2017
1. Cum reclamanta a renunțat la judecarea apelului, recursul declarat de aceasta împotriva deciziei Curţii de apel, prin care se invocă nulitatea cererii de chemare în judecată și a cererii de apel precum și aspecte care privesc ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
DECIZIA CIVILĂ NR.224/A Ședința publică din 26 februarie 2015 PREȘEDINTE: M____ BACĂU JUDECĂTOR: F_____ M____ GREFIER: C_____ M________ S-a luat în examinare apelul declarat de ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Din 1 februarie, firmele trebuie sa completeze o declaratie in plus, pentru a obtine codul de TVA. Formularul electronic al noii declaratii, publicat de ANAF O noua declaratie a intrat in circuitul fiscal de la 1 februarie, iar ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  1. Controlul asupra modului în care se aplică dispoziţiile reglementărilor contabile. Conform art. 45 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Modificarea vectorului fiscal se efectuează în conformitate cu Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin OPANAF 3331/2013, cu modificările şi completările ulterioare. ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  DOSAR NR.50697/3/2011* (2127/2014) R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A II A PENALĂ DECIZIA PENALĂ NR.54/A Şedinţa publica de la 06.01.2015   C U R T E A, ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Tribunalul București a reținut, prin sentința nr. 729/2015 (nepublicată), că refuzul de a prezenta informații cu privire la motivele (previziuni, fezabilitate, rentabilitate) care au determinat propunerea/adoptarea unei anumite ... [Mai mult]