Insolventa

apr 2, 2019
Dosar nr.30190/3/2010 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR. 2059 Şedinta Publică de la 16.02.2012 Tribunalul constituit din: ... [Mai mult]
iun 28, 2018
Cu exceptia cazurilor de faliment simplificat, care fie nu contin o perioada de observatie, intrucat procedura insolventei se deschide direct ca procedura de faliment, fie contin o perioada de observatie scurta, de maxim 20 de zile, ... [Mai mult]
 
iun 28, 2018
Prevederea se aplică pentru procedura aflată în perioada de observaţie sau procedura reorganizării judiciare, dar aşa cum se precizează în mod expres, textul legal se aplică în mod corespunzător şi pentru creanţele născute în ... [Mai mult]
mar 15, 2018
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, prin Decizia nr. 401/2017 din 24.02.2017 a hotărât că art. 36 din Legea nr. 85/2006: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, ... [Mai mult]
 
feb 27, 2018
Decădere din dreptul de a invoca tardivitatea declaraţiei de creanţă Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1184 din 4 februarie 2013 Prin sentinţa civilă ... [Mai mult]
dec 20, 2017
  Pe langa teoria generala a compensatiei, in primul rand controversele existente privind aplicarea acestei institutii juridice, in special prin raportare la prevederile legale cuprinse in legi speciale, autorul analizeaza doua astfel ... [Mai mult]
 
dec 20, 2017
Realizarea compensaţiei legale a creanţei unui creditor, născută după deschiderea procedurii este în conformitate cu litera şi spiritul prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Acest mod de ... [Mai mult]
nov 10, 2017
DOSAR NR. ***** ROMANIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI –SECŢIA A VII A –CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.*** Şedinţa publică de la 31.05.2016 Tribunalul constituit din : ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  Legea nr. 85/2006, art. 36 De la data deschiderii procedurii colective se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Articolul 36 ... [Mai mult]
feb 21, 2017
R O M Â N I A Curtea de Apel Timișoara Secția a II-a civilă operator - 2928 Dosar Nr. ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
Faliment - acţiune în anulare. - Legea nr. 85/2006, art. 11 şi art. 36 Acţiunea în pretenţii promovată de lichidatorul judiciar, indiferent că se întemeiază sau nu pe existenţa unor acte de executare ... [Mai mult]
feb 21, 2017
ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR: 1761 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 23.02.2015 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PS GREFIER - IŞA ... [Mai mult]