Insolventa

mar 15, 2018
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, prin Decizia nr. 401/2017 din 24.02.2017 a hotărât că art. 36 din Legea nr. 85/2006: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, ... [Mai mult]
feb 27, 2018
Decădere din dreptul de a invoca tardivitatea declaraţiei de creanţă Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1184 din 4 februarie 2013 Prin sentinţa civilă ... [Mai mult]
 
dec 20, 2017
  Pe langa teoria generala a compensatiei, in primul rand controversele existente privind aplicarea acestei institutii juridice, in special prin raportare la prevederile legale cuprinse in legi speciale, autorul analizeaza doua astfel ... [Mai mult]
dec 20, 2017
Realizarea compensaţiei legale a creanţei unui creditor, născută după deschiderea procedurii este în conformitate cu litera şi spiritul prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Acest mod de ... [Mai mult]
 
nov 10, 2017
DOSAR NR. ***** ROMANIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI –SECŢIA A VII A –CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.*** Şedinţa publică de la 31.05.2016 Tribunalul constituit din : ... [Mai mult]
feb 21, 2017
R O M Â N I A Curtea de Apel Timișoara Secția a II-a civilă operator - 2928 Dosar Nr. ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  Legea nr. 85/2006, art. 36 De la data deschiderii procedurii colective se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Articolul 36 ... [Mai mult]
feb 21, 2017
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA NR. OPERATOR 2928 SECȚIA a II-a Civilă DECIZIA CIVILĂ NR.353 Ședința publică din 9 aprilie 2015 PREȘEDINTE : L_____ C_____ ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
  R O M Â N I A CURTEA DE APEL TIMIȘOARA SECȚIA A II-A CIVILĂ Operator date 2928 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX DECIZIA CIVILĂ NR. 731/A Ședința publică din data de 06 octombrie 2014 Președinte: ... [Mai mult]
feb 21, 2017
ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR: 1761 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 23.02.2015 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PS GREFIER - IŞA ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
Dispoziţiile art. 66 alin. 1 se aplică doar administratorului judiciar, nu şi judecătorul sindic. Acesta din urmă, fiind învestit cu soluţionarea unei contestaţii la tabelul preliminar, are obligaţia de a analiza efectiv ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Faliment - acţiune în anulare. - Legea nr. 85/2006, art. 11 şi art. 36 Acţiunea în pretenţii promovată de lichidatorul judiciar, indiferent că se întemeiază sau nu pe existenţa unor acte de executare ... [Mai mult]