Procedura privind declararea Contribuabililor Inactivi

Ordinul ANAF aprobă:

– Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

– Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;

– Procedura de îndreptare a erorilor materiale;

– Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi a contribuabililor/plătitorilor radiaţi.

În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuţi mai sus nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

De asemenea, în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situaţii:

– inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;

– durata de funcţionare a societăţii este expirată;

– societatea nu mai are organe statutare;

– durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Corina Cioroabă