Raspunderea administratorilor

mar 29, 2019
Interdependenta dintre procedura executionala si alte dispozitii legale in vigoare privitoare la infiintarea popririlor si instituirea sechestrului asupra partilor sociale detinute de un debitor, asociat al unei societati cu raspundere ... [Mai mult]
mar 29, 2019
Prin modificarea operată de Legea nr. 152/2015 asupra art. 66 din Legea nr. 31/1990 s-a instituit expres posibilitatea executării silite asupra părților sociale, iar interesele creditorilor au prevalat asupra regimului juridic ... [Mai mult]
 
mar 14, 2019
Nulitate absolută act adiţional şi cesiune de creanţă părţi sociale. Hotărârea judecătorească produce efecte obligatorii între părţi şi efecte de opozabilitate faţă de terţi. Astfel, statuările unor hotărâri ... [Mai mult]
mar 14, 2019
Prin cererea înregistrată, reclamantul PP a chemat în judecată pe pârâţii UM, PC şi SC P SRL, solicitând să se constate nulitatea absolută a actului adiţional autentificat la 03.04.2001 , în sensul ca pârâţii să fie ... [Mai mult]
 
mar 13, 2019
In contextul economic actual, lipsa lichidităţilor şi condiţiile tot mai dificile de obţinere a unor creditări bancare determină societăţile comerciale să acorde diverse imprumuturi altor societăţi comerciale faţă de care au ... [Mai mult]
sep 11, 2018
Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2, subpunctul 2.1 din Legea 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerata activitate dependenta orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie ... [Mai mult]
 
iul 2, 2018
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 23.04.2013, sub nr. 16271/3/2013, reclamantul IGP în contradictoriu cu pârâtul UCI a solicitat tribunalului ca, prin hotărârea ce o va ... [Mai mult]
mai 8, 2018
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII Decizie nr. 24/2017 din 06/11/2017 Dosar nr. 1.699/1/2017 ... [Mai mult]
 
apr 11, 2018
Constatare nulitate absolută hotărâre Consiliul de Administraţie, întemeiată pe dispoziţiile articolului 216 Noul Cod civil Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Situațiile financiare trebuie să conțină două semnături pentru a putea fi depuse. Termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2015 este 30 mai. Astfel, firmele mai au la dispoziție doar ... [Mai mult]
 
feb 21, 2017
Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate. Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea ... [Mai mult]
feb 21, 2017
In conformitate cu dispozitiile art. 701 din Legea nr. 31/1990, actele de dispozitie asupra bunurilor societatii se incheie de catre reprezentantii legali in temeiul puterilor conferite, dupa caz, prin lege sau actul constitutiv sau ... [Mai mult]