Noutati privind inscrierea datelor in cazierul fiscal

 

Sunt exceptate de la inscrierea in cazierul fiscal faptele sanctionate contraventional cu avertisment. ◦ Pana acum, acestea se inscriau in cazierul fiscal.

Este extinsa sfera de aplicare pentru toate cazurile de atragere a raspunderii solidare prevazute de Codul de procedura fiscala, prin introducerea unei prevederi generale care cuprinde toate situatiile in care organul fiscal emite decizie de atragere a raspunderii solidare. ◦ Pana acum, incrierea in cazierul fiscal viza numai cazul in care debitorul era declarat insolvabil sau insolvent.

• Inscrierea in cazierul fiscal a raspunderii solidare se face numai in cazul in care decizia emisa de organul fiscal este ramasa definitiva prin neexercitarea cailor de atac prevazute de lege sau este ramasa definitiva prin hotarare judecatoreasca. ◦ Pana acum, inscrierea in cazierul fiscal se facea in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei privind respingerea contestatiei, chiar daca fusesera continuate demersurile de contestare in contenciosul administrativ.

Este reglementata distinct atragerea raspunderii solidare (patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, pentru creantele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

• Sunt incluse si entitatile fara personalitate juridica si reprezentantii desemnati ai acestora in categoria contribuabililor carora li se inscrie in cazierul fiscal inactivitatea fiscala, asigurandu-se astfel corelarea reglementarilor privind cazierul fiscal cu cele ale Codului de procedura fiscala, conform carora inactivitatea fiscala se declara si pentru aceste categorii de contribuabili.

Este prevazut expres faptul ca inscrierea inactivitatii fiscale se face in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanei juridice sau ai reprezentantilor desemnati ai entitatilor fara personalitate juridica existenti in perioada in care au aparut situatiile de declarare a starii de inactivitate. Prin aceasta reglementare, vor fi eliminate interpretarile neunitare cu privire la reprezentantul legal/reprezentantul desemnat caruia i se inscrie inactivitatea in cazierul fiscal.

Este reglementata inscrierea in cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali a inactivitatii fiscale constatate anterior numirii acestora, in cazul in care se mentine starea de inactivitate fiscala a persoanei juridice sau a entitatii fara personalitate juridica pe o perioada mai mare de un semestru calendaristic de la data inscrierii mentiunilor in registrul comertului sau in evidentele autoritatilor si institutiilor publice la care sunt inregistrate celelalte persoane juridice si entitati fara personalitate juridica. Introducerea acestei reglementari are scopul de a determina uzarea de dreptul la actiune al noilor reprezentanti legali in vederea reactivarii contribuabilului inactiv.

Inactivitatea fiscala declarata ca urmare a inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, care este prevazuta in noul Cod de procedura fiscala, nu se inscrie in cazierul fiscal, intrucat o astfel de situatie nu-i poate fi imputabila contribuabilului