Contestație decizie încetare contract individual de muncă. Insolvență. Suspendare de drept