Declaraţie de creanţă înregistrată tardiv, dar înscrisă în tabelul creanţelor. Formularea unei contestaţii întemeiate pe tardivitatea declaraţiei, cu depăşirea termenului de contestare a tabelului.