Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate.