Plata anticipată a ratelor de leasing de către debitoarea falită