Societate pe acţiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidenţa prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecinţe