Art. 4 din Lege nr. 241/2005.Refuzul nejustificat de a prezenta documentele legale şi bunurile din patrimoniu – cadru legal aplicabil şi potenţiale consecinţe