Contestaţie la tabelul preliminar privind o creanţă constatată prin titlu executoriu.