Acasa

mai 16, 2018
FISA POSTULUI v Denumirea: - DIRECTOR HOTEL v Compartimentul de munca: - HOTEL „PERLA OLTULUI” v Numar persoane / post: ... [Mai mult]
mai 16, 2018
Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: ................ 2. Denumirea postului: Director Executiv [Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa ... [Mai mult]
 
mai 16, 2018
  Cod C.O.R. 121011 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza ... [Mai mult]
mai 8, 2018
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII Decizie nr. 24/2017 din 06/11/2017 Dosar nr. 1.699/1/2017 ... [Mai mult]
 
apr 11, 2018
Constatare nulitate absolută hotărâre Consiliul de Administraţie, întemeiată pe dispoziţiile articolului 216 Noul Cod civil Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că ... [Mai mult]
mar 15, 2018
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, prin Decizia nr. 401/2017 din 24.02.2017 a hotărât că art. 36 din Legea nr. 85/2006: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, ... [Mai mult]
 
feb 27, 2018
Decădere din dreptul de a invoca tardivitatea declaraţiei de creanţă Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1184 din 4 februarie 2013 Prin sentinţa civilă ... [Mai mult]
feb 2, 2018
Contrar unor opinii doctrinare[1], consider că administratorul societăţii cu răspundere limitată poate cumula în mod valabil funcţiile de administrator şi salariat în cadrul aceleiaşi societăţi[2]. Fără a discuta ... [Mai mult]
 
dec 20, 2017
  Pe langa teoria generala a compensatiei, in primul rand controversele existente privind aplicarea acestei institutii juridice, in special prin raportare la prevederile legale cuprinse in legi speciale, autorul analizeaza doua astfel ... [Mai mult]
dec 20, 2017
Realizarea compensaţiei legale a creanţei unui creditor, născută după deschiderea procedurii este în conformitate cu litera şi spiritul prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Acest mod de ... [Mai mult]
 
nov 10, 2017
DOSAR NR. ***** ROMANIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI –SECŢIA A VII A –CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.*** Şedinţa publică de la 31.05.2016 Tribunalul constituit din : ... [Mai mult]
feb 21, 2017
Tribunalul București a reținut, prin sentința nr. 729/2015 (nepublicată), că refuzul de a prezenta informații cu privire la motivele (previziuni, fezabilitate, rentabilitate) care au determinat propunerea/adoptarea unei anumite ... [Mai mult]