Acasa

sep 11, 2018
Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2, subpunctul 2.1 din Legea 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerata activitate dependenta orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie ... [Mai mult]
aug 23, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 3802/2013 Ședința publică de la 7 noiembrie 2013 Asupra recursurilor de față; Din examinarea ... [Mai mult]
 
iul 2, 2018
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 23.04.2013, sub nr. 16271/3/2013, reclamantul IGP în contradictoriu cu pârâtul UCI a solicitat tribunalului ca, prin hotărârea ce o va ... [Mai mult]
iun 28, 2018
Cu exceptia cazurilor de faliment simplificat, care fie nu contin o perioada de observatie, intrucat procedura insolventei se deschide direct ca procedura de faliment, fie contin o perioada de observatie scurta, de maxim 20 de zile, ... [Mai mult]
 
iun 28, 2018
Prevederea se aplică pentru procedura aflată în perioada de observaţie sau procedura reorganizării judiciare, dar aşa cum se precizează în mod expres, textul legal se aplică în mod corespunzător şi pentru creanţele născute în ... [Mai mult]
mai 16, 2018
FISA POSTULUI v Denumirea: - DIRECTOR HOTEL v Compartimentul de munca: - HOTEL „PERLA OLTULUI” v Numar persoane / post: ... [Mai mult]
 
mai 16, 2018
Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: ................ 2. Denumirea postului: Director Executiv [Daca in organigrama dvs. denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa ... [Mai mult]
mai 16, 2018
  Cod C.O.R. 121011 Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei Departamentul:se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul Titulatura postului imediat superior: se completeaza ... [Mai mult]
 
mai 8, 2018
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII Decizie nr. 24/2017 din 06/11/2017 Dosar nr. 1.699/1/2017 ... [Mai mult]
apr 11, 2018
Constatare nulitate absolută hotărâre Consiliul de Administraţie, întemeiată pe dispoziţiile articolului 216 Noul Cod civil Din economia reglementărilor cuprinse în articolului 216 alin. 1 Noul Cod civil rezultă că ... [Mai mult]
 
mar 15, 2018
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I Civilă, prin Decizia nr. 401/2017 din 24.02.2017 a hotărât că art. 36 din Legea nr. 85/2006: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, ... [Mai mult]
feb 27, 2018
Decădere din dreptul de a invoca tardivitatea declaraţiei de creanţă Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1184 din 4 februarie 2013 Prin sentinţa civilă ... [Mai mult]