Acasa

ian 17, 2017
In conformitate cu dispozitiile art. 701 din Legea nr. 31/1990, actele de dispozitie asupra bunurilor societatii se incheie de catre reprezentantii legali in temeiul puterilor conferite, dupa caz, prin lege sau actul constitutiv sau ... [Mai mult]
nov 15, 2016
  Legea nr. 85/2006, art. 36 De la data deschiderii procedurii colective se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Articolul 36 ... [Mai mult]
 
oct 31, 2016
Reprezentarea persoanei juridice. Administrator social. Delegarea atribuţiilor prin contract de mandat. Nulitate. Potrivit art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea ... [Mai mult]
sep 2, 2016
1. Cum reclamanta a renunțat la judecarea apelului, recursul declarat de aceasta împotriva deciziei Curţii de apel, prin care se invocă nulitatea cererii de chemare în judecată și a cererii de apel precum și aspecte care privesc ... [Mai mult]
 
mai 4, 2016
Situațiile financiare trebuie să conțină două semnături pentru a putea fi depuse. Termenul-limită pentru depunerea situațiilor financiare pentru 2015 este 30 mai. Astfel, firmele mai au la dispoziție doar ... [Mai mult]
apr 25, 2016
DECIZIA CIVILĂ NR.224/A Ședința publică din 26 februarie 2015 PREȘEDINTE: M____ BACĂU JUDECĂTOR: F_____ M____ GREFIER: C_____ M________ S-a luat în examinare apelul declarat de ... [Mai mult]
 
apr 21, 2016
R O M Â N I A Curtea de Apel Timișoara Secția a II-a civilă operator - 2928 Dosar Nr. ... [Mai mult]
apr 6, 2016
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal Decizia nr. 1587/2014 Dosar nr. 770/54/2012 Ședința publică de la 27 martie 2014 Asupra recursului ... [Mai mult]
 
mar 28, 2016
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA NR. OPERATOR 2928 SECȚIA a II-a Civilă DECIZIA CIVILĂ NR.353 Ședința publică din 9 aprilie 2015 PREȘEDINTE : L_____ C_____ ... [Mai mult]
ian 28, 2016
  R O M Â N I A CURTEA DE APEL TIMIȘOARA SECȚIA A II-A CIVILĂ Operator date 2928 Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX DECIZIA CIVILĂ NR. 731/A Ședința publică din data de 06 octombrie 2014 Președinte: ... [Mai mult]
 
ian 25, 2016
  Curtea de Apel TIMIŞOARA R O M Â N I A Curtea de Apel Timișoara Secția a II-a civilă operator – 2928 ... [Mai mult]
ian 11, 2016
Ordinul ANAF aprobă: – Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală; – Procedura de reactivare a contribuabililor/plătitorilor ... [Mai mult]